Prelate Meets with Hamazkayin Regional Executive Members - July 1, 2008




Prelate with Hamazkayin Regional Executive Chairman Dr. Viken Yacoubian & members