Armenian Bone Marrow Donor Registry Members Visit the Prelacy

On Tuesday, February 12, 2019, representatives of the Armenian Bone Marrow Donor Registry, headed by founding President Dr. Frieda Jordan, paid their annual visit to the Prelacy for a meeting with H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate. H.G. Bishop Torkom Donoyan, Vicar General, and Archpriest Fr. Nareg Pehlivanian, joined in the meeting.

After an exchange of pleasantries, the guests presented an overview of their upcoming plans on the threshold of the organizations 20th anniversary, and expressed gratitude to the Prelate for his and the Prelacy’s continuous support and assistance in promoting the ABMDR’s life-saving mission.

His Eminence conveyed his blessings and commendation to the guests for their dedicated service and reaffirmed the Prelacy’s support, wishing them continued success in all future works. The visit concluded with the presenting of mementos.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2019 – Year of the Armenian Media

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային Իշխանութեանց եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն... [...]

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

February 10, 2019 February 3, 2019

News Archives