Cultural Impact Foundation’s Inaugural Gala

On Friday, September 7, 2018, the Cultural Impact Foundation hosted its inaugural gala at Taglyan Cultural Complex in Hollywood in support of filmmaker Bared Maronian’s upcoming projects, Titanic Love and Bloodless: Youth Forging Democracy. H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, attended.

Dr. Vicken Sepilian served as MC. The Prelate delivered the invocation, commended the organization’s endeavors, Mr. Maronian’s patriotic and heroic mission, and wished all great success in their current and future projects. Welcoming remarks were delivered by Board of Directors Vice-Chair Dr. Hrair Koutnouyan. Remarks were delivered by Board of Directors Chairman Dr. Chris Sassouni. Mr. Maronian presented his two new projects. The evening continued with musical entertainment.

Print Friendly, PDF & Email

Latest News

2019 – Year of the Armenian Media

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային Իշխանութեանց եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն... [...]

His Holiness Catholicos Aram I’s 2019 Christmas Message

ՔՐԻՍՏՈՍ՝ ԼՈ´ՅՍԸ ԱՇԽԱՐՀԻՆ Բեթղեհէմի մէջ աշխարհին յայտնուած Աստուծոյ Որդին ինքզինք ներկայացուց որպէս լո´յսը աշխարհին.- «Ես որպէս լո´յս եկայ աշխարհ, որպէսզի... [...]

Weekly TV Show

February 10, 2019 February 3, 2019

News Archives