Համբարձումն Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ


May 21, 2017
May 14, 2017

ԼՈՒՐԵՐՈՒ ԱՐԽԻՒ