Համբարձումն Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ


July 23, 2017


July 16, 2017

ԼՈՒՐԵՐՈՒ ԱՐԽԻՒ