ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

Վանիա Պապիկեան, Ատենապետուհի
Սօսի Կէօքկէօզեան, Փոխ-ատենապետուհի
Գարմէն Եարալեան, Գանձապահ
Վարդուհի Աւետիքեան, Ատենադպիր
Սօսի Էշկիեան, Գոյքապահ
Մարի Պապիկեան, Գոյքապահ
Ալվարդ Բարսեղեան, Խորհրդական
Մարիամ Կարապետեան, Խորհրդական
Մարալ Քելէճեան, Խորհրդական
Սիլվա Սայապալեան, Խորհրդական
Մարալ Դարբինեան, Խորհրդական

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՊԱՏԳԱՄ

«ԱՌԱՒՕՏ ԼՈՒՍՈՅ» Այս օրհնեալ պահուն, երբ համախմբուած ենք աստուածային տուն Ս. Աստուածածին անուն փառաւոր եկեղեցւոյ մէջ ի Կլենտէյլ, Գալիֆորնիա, անսահման... [...]

2020 – Յատուկ Խնամքի Կարօտ Հայորդիներու Տարի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային Իշխանութեանց եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

January 17, 2021 January 10, 2021