Prelate’s New Year and Christmas Message – 2022

“PEACE BE TO ALL” Welcoming the New Year’s dawn, Spirit aflame with the mystery of Christmas, This is our beseeching prayer That we release toward sunlit horizons; Peace to the universe, to the whole of humanity, to our world, Peace to Armenia, to the Armenian Diaspora, to the Armenian nation, Peace to our families and […]

Christmas Concert – Peace to Armenia

Շաբաթ, 25 Դեկտեմբեր 2021, երեկոյեան ժամը 7-ին, նախագահութեամբ Արեւմտեան Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Ս. Եպս. Տօնոյեանի, կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանի եւ հովանաւորութեամբ Առաջնորդարանէն ներս վերջերս հաստատուած «Սաթիկ Տէր Յովհաննէսեան» հիմնադրամի, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Վասն խաղաղութեան հայոց աշխարհի» ընդհանուր խորագիրը կրող սրբազան համերգ, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին գաղութէն ընտրուած մասնագէտ երգիչներ […]

Prelate Celebrates Divine Liturgy and Delivers Sermon on the Feast of St. Stephen the Proto-Deacon

On Wednesday, December 22, 2021, H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, celebrated Divine Liturgy and delivered the sermon at St. Garabed Church in Hollywood on the occasion of the feast of St. Stephen the proto-deacon. He was joined by H.E. Archbishop Yeprem Tabakian, Very Rev. Fr. Muron Aznikian, and clergy members. Deacons from Prelacy Southern California […]

Thanksgiving and Christmas Concert at St. Sarkis Church “We Dedicate This Concert for the Release of Armenian Prisoners of War” – Stated Bishop Torkom Donoyan

Prelacy Ladies Auxiliary Christmas Luncheon-Boutique

The annual Western Prelacy Ladies Auxiliary New Year and Christmas Luncheon-Boutique was held on Thursday, December 9, 2021, at Brandview Ballroom in Glendale, under the auspices of H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, and hosted by Prelacy benefactor Maro Fermanian. Prelacy Ladies Auxiliary member Maral Keledjian addressed the gleeful gathering, welcoming guests and thanking them for […]

Prelate Conducts Bible Study and Christmas Tree Lighting

On Wednesday, December 8, 2021, at 7:00 p.m., H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, led Bible study at St. Mary’s Church in Glendale, choosing five selections from the Book of Psalms that directly correlate with our lives today. Over 400 faithful and clergy joined in singing inspirational hymns that included a thunderous rendition of “Der Voghormia,” […]

Prelate Receives Mesrobian School 12th Grade Students

The Graduating class of Mesrobian Armenian School, accompanied by Principal, David Ghoogasian, visited the Western Prelacy on the morning of Wednesday, December 2, 2021, to meet and have a discussion with H.G. Bishop Torkom Donyan, Prelate. During the meeting, Prelate Donoyan generally addressed the current challenges of Armenian youth and stressed that being a full-fledged […]

Premiere and Special Issue of “Cilicia” Periodical is Published

During the Pontificate of His Holiness Aram I Catholicos of the Holy See of Cilicia and by the order of His Grace Bishop Torkom Donoyan, Prelate of the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, the premiere issue of “CILICIA,” the official quarterly publication of the Western Prelacy was published today. The special […]

Latest News

Weekly TV Show

October 23, 2022 October 16, 2022