Current News

Christmas Dinner

«Երախտագիտական շքեղագոյն զգացումներով փառք ու գոհութիւն կը վերառաքենք առ Բարձրեալն Աստուած, որ բոլորիս ընծայեց 2022 թուականը դիմաւորելու շնորհն ու Ս. Ծննդեան աւանդական այս ընթրիքը կազմակերպելու եւ զայն միասնաբար ըմբոշխնելու առիթը, թէեւ մեր աշխարհէն տակաւին չէ անհետացած թագաժահրի վարակը, ոչ ալ Հայաստան հայրենիքի երկնակամարէն՝ գոյութենական պատերազմի վտանգը: Այսուհանդերձ, Աստուծոյ ողորմածութեան ապաւինած, այսօր եւս մենք յոյսով կը […]

Proclamation the Year of the Diaspora

His Holiness Catholicos Aram I of the Great House of Cilicia has proclaimed 2022 the YEAR OF THE DIASPORA, continuing and enriching tradition of designating every year with a theme, which he started a quarter of a century ago. In view of the pandemic and the threats against the Motherland and the Diaspora, His Holiness, […]

H.E. Bishop Serapion of the Coptic Church Visited H.G. Bishop Torkom Donoyan

On Tuesday, January 11, 2022, H.E. Bishop Serapion, Metropolitan of Southern California and Hawaii, paid a congratulatory visit to the Western Prelacy and met with H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate. In his welcome speech, the Prelate spoke about the centuries-old brotherhood of the Armenian and Coptic Churches and the unity of the faith of the […]

Episcopal Divine Liturgy at Holy Martyrs Armenian Church Complex on the Occasion of the Birth and Revelation of Jesus Christ

On Thursday, January 6, 2022, on the occasion of the Birth and Revelation of our Lord Jesus Christ, H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, celebrated the Divine Liturgy at the Holy Martyrs Armenian Church complex in Encino. H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, members of the Executive Council, parish delegates, benefactors, parishioners and members of community organizations were […]

Garo and Sosse Eshgian to Host “Prelate’s New Year and Christmas Dinner”

H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, the Religious and Executive Councils, and the Ladies Auxiliary are pleased to announce that benefactors Mr. and Mrs. Garo and Sosse Eshgian are hosting the upcoming “Prelate’s Traditional New Year and Christmas Dinner.” The dinner will take place on Thursday, January 6, 2022, at 7:00 p.m., at Holy Cross Cathedral’s […]

Prelate’s New Year and Christmas Message – 2022

“PEACE BE TO ALL” Welcoming the New Year’s dawn, Spirit aflame with the mystery of Christmas, This is our beseeching prayer That we release toward sunlit horizons; Peace to the universe, to the whole of humanity, to our world, Peace to Armenia, to the Armenian Diaspora, to the Armenian nation, Peace to our families and […]

Christmas Concert – Peace to Armenia

Շաբաթ, 25 Դեկտեմբեր 2021, երեկոյեան ժամը 7-ին, նախագահութեամբ Արեւմտեան Թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Ս. Եպս. Տօնոյեանի, կազմակերպութեամբ Ազգային Առաջնորդարանի եւ հովանաւորութեամբ Առաջնորդարանէն ներս վերջերս հաստատուած «Սաթիկ Տէր Յովհաննէսեան» հիմնադրամի, Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ «Վասն խաղաղութեան հայոց աշխարհի» ընդհանուր խորագիրը կրող սրբազան համերգ, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին գաղութէն ընտրուած մասնագէտ երգիչներ […]

Prelate Celebrates Divine Liturgy and Delivers Sermon on the Feast of St. Stephen the Proto-Deacon

On Wednesday, December 22, 2021, H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, celebrated Divine Liturgy and delivered the sermon at St. Garabed Church in Hollywood on the occasion of the feast of St. Stephen the proto-deacon. He was joined by H.E. Archbishop Yeprem Tabakian, Very Rev. Fr. Muron Aznikian, and clergy members. Deacons from Prelacy Southern California […]

Thanksgiving and Christmas Concert at St. Sarkis Church “We Dedicate This Concert for the Release of Armenian Prisoners of War” – Stated Bishop Torkom Donoyan

On Friday, December 10, 2021 a Thanksgiving and Christmas spiritual concert was held at St. Sarkis Church in Pasadena presided by H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, and presented by the St. Sarkis Church choir led by choirmaster Deacon Yervant Keshishian. Among those in attendance were Executive Council members, local Delegates and Board of Trustees members, […]

Prelacy Ladies Auxiliary Christmas Luncheon-Boutique

The annual Western Prelacy Ladies Auxiliary New Year and Christmas Luncheon-Boutique was held on Thursday, December 9, 2021, at Brandview Ballroom in Glendale, under the auspices of H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, and hosted by Prelacy benefactor Maro Fermanian. Prelacy Ladies Auxiliary member Maral Keledjian addressed the gleeful gathering, welcoming guests and thanking them for […]

Prelate Conducts Bible Study and Christmas Tree Lighting

On Wednesday, December 8, 2021, at 7:00 p.m., H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, led Bible study at St. Mary’s Church in Glendale, choosing five selections from the Book of Psalms that directly correlate with our lives today. Over 400 faithful and clergy joined in singing inspirational hymns that included a thunderous rendition of “Der Voghormia,” […]

Prelate Receives Mesrobian School 12th Grade Students

The Graduating class of Mesrobian Armenian School, accompanied by Principal, David Ghoogasian, visited the Western Prelacy on the morning of Wednesday, December 2, 2021, to meet and have a discussion with H.G. Bishop Torkom Donyan, Prelate. During the meeting, Prelate Donoyan generally addressed the current challenges of Armenian youth and stressed that being a full-fledged […]

Premiere and Special Issue of “Cilicia” Periodical is Published

During the Pontificate of His Holiness Aram I Catholicos of the Holy See of Cilicia and by the order of His Grace Bishop Torkom Donoyan, Prelate of the Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, the premiere issue of “CILICIA,” the official quarterly publication of the Western Prelacy was published today. The special […]

Episcopal Divine Liturgy on the Occasion of the 58th Anniversary of Holy Martyrs Church

On Sunday, November 21, 2021, H. G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, celebrated Episcopal Divine Liturgy and the 58th anniversary of the consecration Holy Martyrs Church of Encino. H.E. Archbishop Yeprem Tabakian attended the service; parish pastor Archpriest Fr. Razmig Khatchadourian and deacons assisted at the altar. Executive Council members, representatives of affiliate organizations and entities, […]

Prelate Receives Armenia’s Human Rights Defender Arman Tatoyan

H.G. Bishop Torkom Donoyan, Prelate, met with Armenia’s Human Rights Defender Arman Tatoyan, on November 17, 2021, at Western Prelacy headquarters. Representatives of the Armenian National Committee of America Western Region (ANCA-WR) accompanied Tatoyan; Executive Council Secretary George Chorbajian also attended. Tatoyan detailed the current situation in the border regions of Armenia, the recent capture […]

Latest News

Weekly TV Show

January 16, 2022 January 9, 2022