Արեւմտեան մեր Թեմի պարծանքներէն մէկն ալ՝ Ազգային Վարժարաններու ցանցն է, որ ծնունդ առած է 60ական տարիներուն. այսօր մեր մանուկներուն ու պատանիներուն ծառայութեան լծուած են աւելի քան տասնեակ մը ամենօրեայ դպրոցներ, մանկապարտէզներ ու մանկամսուրներ։ Այդ դպրոցներուն մեծ մասը, ինչպէս նշեցինք, կը գործեն մեր եկեղեցիներու կողքին, սակայն անպայման կը վայելեն անոնց հովանին ու աջակցութիւնը։

Ազգային Վարժարաններու ցանցը կը գործէ Ազգային Վարչութեան կողմէ նշանակուող՝ Ազգ. Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինին վերահսկողութեան տակ։ Իւրաքանչիւր վարժարան ունի իր Ուսումնական Մարմինը, որ կ՚աշխատի հոգալ դպրոցին ուսումնական ու նիւթական կարիքները, Տնօրէներուն ու Վարիչներուն հետ գործակցաբար, ու դաստիարակներուն նուիրեալ ծառայութեամբ։

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԽՆԱՄԱԿԱԼ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱԶՄ

104 North Belmont St., Suite 208
Glendale, CA 91206

Tel: (818) 500-0822
Fax: (818) 500-0622

Website: www.prelacyschools.org
Email: contact@prelacyschools.org

Իրաւաբան Սարգիս Ուրֆալեան, Ատենապետ
Շաքէ Աւագեան, Ատենադպիր
Արմէն Աբրահամեան, Գանձապահ
Արժ. Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեան
Դոկտ. Յասմիկ Պարան
Իրաւաբան Ազիդա Աւետիսեան Եագուպեան
Իրաւաբան Սիլվա Կիրակոսեան
Արմինէ Ալեքսան Փափազեան
Փաթիլ Աբոշեան Գասպարեան
Արլին Մուրատեան Զէնեան


Երկրորդական եւ Միջնակարգ

Ազգ. Արի Կիրակոս Մինասեան Նախակրթարան
Տնօրէն: Օր. Սանան Շիրինեան
5315 W. McFadden Ave.
Santa Ana, CA 92704
Phone: (714) 839-7831
Fax: (714) 839-1036
http://www.agminassianschool.org
Ս. Նահատակաց Ազգ. Ֆերահեան Երկրորդական Վարժարան
Տնօրէն: Տիկին Սօսի Շանլեան
5300 White Oak Ave.
Encino, CA 91316
Phone: (818) 784-6228
Fax: (818) 784-2457
http://www.ferrahian.com
Ս. Նահատակաց Ազգ. Մարի Գապայեան Նախակրթարան
Տնօրէն: Տիար Ժան Գոսաքեան
16617 Parthenia Ave.
North Hills, CA 91343
Phone: (818) 892-7991
Fax: (818) 892-5044
http://www.cabayanschool.com
Ազգ. Գռուզեան-Զաքարեան-Վասպուրական Միջնակարգ Վարժարան
Տնօրէն: Տիկին Կրէյս Անտոնեան
825 Brotherhood Way
San Francisco, CA 94132
Phone: (415) 586-8686
Fax: (415) 586-8689
http://www.kzv.org
Ազգ. Մեսրոպեան Երկրորդական Վարժարան
Տնօրէն: Տիար Դաւիթ Ղուկասեան
8420 Beverly Rd.
Pico Rivera, CA 90660
Phone: (562) 699-2057
Fax: (562) 699-0757
http://www.mesrobian.org
Ազգ. Ռոզ եւ Ալեք Փիլիպոս Երկրորդական Վարժարան
Տնօրէն: Տիկին Մարալ Դաւիթեան
1615 N. Alexandria Ave.
Los Angeles, CA 90027
Phone: (323) 668-2661
Fax: (323) 662-0332
http://www.pilibos.org
Ազգ. Վահան եւ Անոյշ Շամլեան Միջնակարգ Վարժարան
Տնօրէն: Դոկտ. Թալին Քարկոտորեան
4444 Lowell St.
Glendale, CA 91214
Phone: (818) 957-3398
Fax: (818) 957-1827
http://www.chamlian.org

Մանկապարտէզ-Մանկամսուր

Ազգ. Արի Կիրակոս Մինասեան Մանկամսուր
Տնօրէն: Տիկին Անի Շահինեան-Սարգիսեան
5315 W. McFadden Ave.
Santa Ana, CA 92704
Phone: (714) 839-7831
Fax: (714) 839-1036
http://www.agminassianschool.org
Pilavjian_Pre-School__Logo Ս. Նահատակաց ՀՕՄի Ազգ. Աշխէն Փիլաւճեան Մանկամսուր
Վարիչ: Օր. Վեհիկ Գաբրիէլեան
16617 Parthenia Ave.
North Hills, CA 91343
Phone: (818) 892-7991
Fax: (818) 892-5044
http://www.armenianpreschool.org
Ազգ. Գռուզեան-Զաքարեան-Վասպուրական Մանկամսուր
Տնօրէն: Տիկին Կրէյս Անտոնեան
825 Brotherhood Way
San Francisco, CA 94132
Phone: (415) 586-8686 F
ax: (415) 586-8689
http://www.kzv.org
Ազգ. Լեւոն եւ Յասմիկ Թաւլեան Մանկամսուր
Վարիչ: Տիկին Կարին Չուքատարեան
1317 Sinaloa St.
Pasadena, CA 91104
Phone: (626) 398-8199
Fax: (626) 296-0960
http://www.tavlianpreschool.org
ՀՕՄի “Մայր” Մասնաճիւղի Ազգ. Մարի Փոստոյեան Մանկամսուր
Վարիչ: Տիկին Քրիսթինա Մովսէսեան
1611 N. Kenmore Ave.
Los Angeles, CA 90027
Phone: (323) 668-0343
Fax: (323) 668-1524
http://www.pilibos.org/preschool
Ս. Աստուածածին Ազգ. Ռիչըրտ Թիւֆէնքեան Մանկամսուր
Վարիչ: Տիկին Լորէթ Աւաննէսեան
1200 E. Carlton Dr.
Glendale, CA 91205
Phone: (818) 240-7030
Fax: (818) 240-1520
http://www.tufenkianpreschool.com
Ազգ. Րան եւ Գոհարիկ Կապրիէլ Մանկամսուր
Վարիչ: Տիկին Անգին Իսքաճեան
8420 Beverly Rd.
Pico Rivera, CA 90660
Phone: (562) 699-2057
Fax: (562) 699-0757
http://www.mesrobian.org