Skip to main content
search
Գլխաւոր Լուրեր

Առաջնորդ Սրբազանը Այցելեց Եկեղեցասիրաց Եղբայրակցութեան Կեդրոն

By March 26, 2021June 11th, 2024No Comments

Երեքշաբթի, 23 Մարտ 2021-ի երեկոյեան ժամը 7։30-ին, Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Ս. Եպս. Տօնոյեան, ընկերակցութեամբ քահանայ հայրերու այցելեց Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Եկեղեցասիրաց Եղբայրակցութեան կեդրոն, ընդառաջելով անոր վարչութեան հրաւէրին։

Ատենապետ Եղբայր Աւօ Քապաքչուզեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք, կատարուեցաւ Խաղաղական ժամերգութիւն, որմէ ետք Առաջնորդ Սրբազանը հոգեւոր խորհրդածութիւն մը կատարեց, հիմնուելով 100-րդ Սաղմոսին վրայ. «Աղաղակեցէք առ Տէր ամենայն երկիր»։

Աւարտին, յանուն եղբայրակցութեան յուշապատկեր մը յանձնուեցաւ Առաջնորդ Սրբազանին՝ առ ի խորհրդանիշ սիրոյ ու յարգանքի։

Close Menu

Categories