North Hollywood Parish
● Thursdays, 7:00 p.m. – 8:00 p.m., by Bishop Torkom Donoyan[:hy]Առաջնորդ Սրբազանի տնօրինութեամբ եւ հովանաւորութեամբ, Կրօնական Ժողովի եւ Եկեղեցիներու գործակցութեամբ, Սուրբ Գրային Սերտողութեան պահերը տեղի կ՚ունենան հետեւեալ ժամանակացոյցի հիմամբ.-

Ս. Աստուածածին Եկեղեցի, Կլենտէյլ
● Երեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:00-8։30, առաջնորդութեամբ Եղբ. Գրիգոր Մսըրլեանի
● Չորեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:00-8։00, առաջնորդութեամբ Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեանի
● Հինգշաբթի, կէսօրուան ժամը 12։30-2։00, առաջնորդութեամբ Եղբ. Մուրատ Իսկաճեանի
● Ուրբաթ, առաւօտեան ժամը 9։30-11։00, առաջնորդութեամբ Եղբայրակցութեան

Ս. Սարգիս Եկեղեցի, Փասատինա
● Չորեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:00-8։30, առաջնորդութեամբ Տ. Պօղոս Քհնյ. Պալթայեանի
● Հինգշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:30-8։30, առաջնորդութեամբ Եղբ. Գրիգոր Մսըրլեանի

Ս. Նահատակաց Եկեղեցի, Էնսինօ
● Չորեքշաբթի, առաւօտեան ժամը 10:00-12։30, առաջնորդութեամբ Եղբ. Գրիգոր Մսըրլեանի

Ս. Խաչ Մայր Տաճար, Մոնթեպելլօ
● Երկուշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:30-8։30, առաջնորդութեամբ Եղբայրակցութեան
● Երեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:00-8։00, առաջնորդութեամբ Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեանի
● Ուրբաթ, երեկոյեան ժամը 7:30-8։30, առաջնորդութեամբ Եղբ. Գրիգոր Մսըրլեանի

Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցի, Օրէնճ Քաունթի
● Երկուշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:30-8։30, առաջնորդութեամբ Եղբ. Գրիգոր Մսըրլեանի
● Չորեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 6:00-7։00, առաջնորդութեամբ Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեանի

Ս. Կարապետ Մայր Եկեղեցի, Հալիվուտ
● Չորեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:30-8։45, առաջնորդութեամբ Եղբայրակցութեան

Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցի, Ֆրեզնօ
● Երեքշաբթի, երեկոյեան ժամը 6:00-8։30, առաջնորդութեամբ Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեանի (երիտասարդներու համար)
● Հինգշաբթի, առաւօտեան ժամը 10։00-12։00
Առաջին եւ երրորդ Հինգշաբթիները առաջնորդութեամբ Տ. Տաճատ Վրդ. Աշըգեանի (Հայերէնով)
Երկրորդ եւ չորրորդ Հինգշաբթիները առաջնորդութեամբ Տիկ. Շէրըն Ուիլիըմզի (Անգլիերէնով)

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի, Սան Ֆրանսիսքօ
● Երկու Երեքշաբթի անգամ մը, երեկոյեան ժամը 7:30-9։00, առաջնորդութեամբ Տ. Պարոյր Վրդ. Շէրնէզեանի

Ս. Կարապետ Եկեղեցի, Լաս Վեկաս
● Ուրբաթ, երեկոյեան ժամը 6:30-7։00, առաջնորդութեամբ Տ. Վահան Աւ. Քհնյ. Կոստանեանի

Նորթ Հոլիվուտ
● Հինգշաբթի, երեկոյեան ժամը 7:00-8։00, առաջնորդութեամբ Տ. Թորգոմ Եպս. Տօնոյեանի