2024 ՏԱՐՈՒԱՆ ՏՕՆԵՐ

Յունուար
Կաղանդ եւ Տարեմուտ – Յունուար 1
Տօն Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան – Յունուար 6
Տօն Անուանակոչութեան – Յունուար 13
Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին – Յունուար 15
Տօն Ս. Սարգսի եւ որդւոյ նորա Մարտիրոսին – Յունուար 27

Փետրուար
Տօն Ս. Ղեւոնդեանց Քահանայից – Փետրուար 6
Տօն Ս. Վարդանանք – Փետրուար 8
Բուն Բարեկենդան – Փետրուար 11
Տեառնընդառաջ – Փետրուար 14

Մարտ
Միջինք – Մարտ 6
Տօն Սրբոց Մանկանցն Քառասնից – Մարտ 9
Ծաղկազարդ – Մարտ 24
Տօն Ս. Յարութեան – Մարտ 31

Ապրիլ
Աւետումն Ս. Աստուածածնի – Ապրիլ 7
Յիշատակ Ս. Նահատակաց – Ապրիլ 24
Տօն Երեւման Ս. Խաչի – Ապրիլ 28

Մայիս
Համբարձում – Մայիս 9
Հոգեգալուստ – Մայիս 19
Տօն Ս. Կուսանացն Հռիփսիմեանց – Մայիս 27
Տօն Ս. Կուսանացն Գայիանեանց – Մայիս 28

Յունիս
Տօն Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ելն ի Վիրապէն – Յունիս 1
Տօն Ս. Էջմիածնի – Յունիս 2
Գիւտ Նշխարաց Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին – Յունիս 15
Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ – Յունիս 20

Յուլիս
Տօն Այլակերպութեան (Վարդավառ) – Յուլիս7

Օգոստոս
Տօն Վերափոխման Ս. Աստուածածնի – Օգոստոս 18

Սեպտեմբեր
Տօն Վերացման Ս. Խաչի – Սեպտեմբեր 15
Տօն Ս. Գէորգ Զօրավարին – Սեպտեմբեր 28
Տօն Վարագայ Ս. Խաչի – Սեպտեմբեր 29

Հոկտեմբեր
Տօն Ս. Թարգմանիչ Վարդապետաց – Հոկտեմբեր 12
Տօն Գիւտ Խաչի – Հոկտեմբեր 27

Նոյեմբեր
Տօն Ամենայն Սրբոց – Նոյեմբեր 2
Տօն Ընծայման Ս. Աստուածածնի – Նոյեմբեր 21
Տօն Ս. Թադէոսի եւ Ս. Բարթուղիմէոսի – Նոյեմբեր 30

Դեկտեմբեր
Տօն Ս. Յակոբ Մծբնայ Հայրապետին – Դեկտեմբեր 14
Տօն Ս. Ստեփանոս Նախավկային – Դեկտեմբեր 24
Տօն Ս. Պետրոսի եւ Ս. Պօղոսի – Դեկտեմբեր 26
Տօն Ս. Յակոբի եւ Յովհաննէսի – Դեկտեմբեր 28