2022 ՏԱՐՈՒԱՆ ՏՕՆԵՐ

2022 Տարուան Շարժական եւ Տաղաւար Տօներ

Յունուար 6 – Ս. Ծնունդ եւ Աստուածայայտնութիւն
Յունուար 13 – Տօն Անուանակոչութեան Յիսուս Քրիստոսի
Յունուար 15 – Ծնունդ Յովհաննու Կարապետին
Փետրուար 12 – Ս. Սարգիս
Փետրուար 14 – Տեառնընդառաջ
Փետրուար 22 – Ս. Ղեւոնդեանք
Փետրուար 24 – Ս. Վարդանանք
Փետրուար 27 – Բուն Բարեկենդան
Մարտ 23 – Միջինք
Ապրիլ 10 – Ծաղկազարդ
Ապրիլ 7 – Աւետումն Ս. Աստուածածնի
Ապրիլ 16 – Ճրագալոյց
Ապրիլ 17 – Ս. Զատիկ – Տօն Յարութեան Քրիստոսի
Ապրիլ 24 – Յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան Ս. Նահատակաց
Մայիս 15 – Երեւումն Ս. Խաչի
Մայիս 26 – Համբարձում
Յունիս 5 – Հոգեգալուստ
Յունիս 13 – Ս. Հռիփսիմեանք
Յունիս 14 – Ս. Գայիանեանք
Յունիս 18 – Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Ելն ի Վիրապէն
Յունիս 19 – Տօն Ս. Էջմիածնի
Յուլիս 2 – Գիւտ Նշխարաց Ս. Գրիգոր Լուսաւորչին
Յուլիս 7 – Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ
Յուլիս 9 – Ս. Տրդատ, Աշխէն եւ Խոսրովիդուխտ
Յուլիս 24 – Վարդավառ – Տօն Այլակերպութեան
Յուլիս 30 – Ս. Թադէոս Առաքեալ եւ Սանդուխտ Կոյս
Օգոստոս 14 – Վերափոխում Ս. Աստուածածնի
Սեպտեմբեր 11 – Խաչվերաց
Սեպտեմբեր 24 – Ս. Գէորգ
Սեպտեմբեր 25 – Վարագայ Ս. Խաչ
Հոկտեմբեր 8 – Ս. Թարգմանիչ Վարդապետներ
Հոկտեմբեր 23 – Գիւտ Խաչի
Նոյեմբեր 5 – Ս. Հրեշտակապետներ՝ Գաբրիէլ եւ Միքայէլ
Նոյեմբեր 19 – Տօն Ամենայն Սրբոց
Դեկտեմբեր 3 – Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողոմէոս
Դեկտեմբեր 17 – Ս. Յակոբ Մծբնացի Հայրապետ
Դեկտեմբեր 26 – Ս. Ստեփանոս Նախավկայ
Դեկտեմբեր 27 – Ս. Պետրոս եւ Ս. Պօղոս

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

June 26, 2022 June 19, 2022