Արեւմտեան Թեմի Ազգ. Երեսփոխանական Ժողովը Յաջողութեամբ Աւարտեց Իր 42րդ Նստաշրջանը – Միաձայնութեամբ Ընտրուեցաւ Կրօնական Ժողովի եւ Ազգ. Վարչութեան Նոր Կազմերը

 

Արեւմտեան Թեմի Ազգային Երեսփոխանական Ժողովը 16 եւ 17 Մայիսին,  Ազգային Առաջնորդարանի “Տիգրան եւ Զարուհի Տէր Ղազարեան” սրահին մէջ գումարեց իր 42րդ ընթացիկ նստաշրջանը, նախագահութեամբ Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ՝ Բարձր. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանի։ Ներկայ էին Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ՝ Տեարք Խաժակ Տիքիճեան, Վահէ Եագուպեան եւ Վիգէն Գասապեան, ծխական շրջաններու Ազգային երեսփոխաններ, հոգաբարձութեանց ատենապետները կամ ներկայացուցիչներ, Ազգ. Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինի ներկայացուցիչներ, տնօրէններ, Մանկամսուրներու վարիչներ ու CASPSի ներկայացուցիչը։

Երկօրեայ նստաշրջանը յաջողութեամբ աւարտեց իր աշխատանքը, գնահատանք արձանագրելով Առաջնորդ Սրբազանին, Կրօնական Ժողովի, Ազգ. Վարչութեան, Ազգ. Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինին ու անոնց հովանիին տակ գործող բոլոր միաւորներուն աշխատանքին մասին։

ԲԱՑՈՒՄ
Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի նստաշրջանը իր աշխատանքներուն սկսաւ Ուրբաթ, 16 Մայիսի կէսօրէ ետք ժամը 3։00ին։ Նիստին բացումը կատարուեցաւ հաւաքական աղօթքով, զոր գլխաւորեց Առաջնորդ Սրբազանը, մասնակցութեամբ  հոգեւորականաց դասին։

Աղօթքէն ետք, Առաջնորդ Սրբազանը, Ազգ. Երեսփոխանական ժողովի 42րդ նստաշրջանը պաշտօնապէս բացուած յայտարարելով, հրաւիրեց Հոգշ. Տ. Պօղոս Աբղ. Թինքճեանը ընթերցելու ժողովիս ուղղուած՝ Ս. Աթոռոյս գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին օրհնութեան խօսքն ու պատգամը։

Վեհափառ Հայրապետը, ողջունելով Առաջնորդ Սրբազան Հայրը,   ժողովականներն ու մասնակիցները, նշեց օրակարգով նկատի առնուած հարցերուն առանցքային կարեւորութիւնը  մեր եկեղեցւոյ  առաքելութեան ու ծառայութեան մէջ, վեր առաւ հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակի կարեւորութիւնը, հրաւիրելով ժողովականները ճիգ թափելու յառաջիկայ տարուան Միւռոնօրհնէքի արարողութեան առթիւ ուխտագնացութիւն կազմակերպելու դէպի Լիբանան։ Ինչպէս նաեւ Քրիստոնէական դաստիարակութեան պարագային առաւել եւս սերտացնել  Կաթողիկոսարանի ու Թեմի գրասենեակներուն   գործակցութիւնը։ Վեհափառ Հայրապետը յաջողութիւն մաղթելով իր օրհնութիւնը բաշխեց ժողովի մասնակիցներուն։

Ապա տեղի ունեցաւ մնայուն դիւանի ընտրութիւնը։ Միաձայնութեամբ ատենապետներ ընտրուեցան Դոկտ. Կարօ Յակոբեան եւ Տիար Վարուժան Տէր Սիմոնեան, իսկ ատենադպիրներ՝ Արժ. Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեան եւ Տիար Համօ Գասպարեան։

Յաջորդաբար ողջոյնի խօսքեր արտասանեցին Ազգ. Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ Տիար Խաժակ Տիքիճեան, Թեմիս Ազգ. Վարչութեան ատենապետուհի՝ Տիկին Ռիմա Պօղոսեան եւ հիւրընկալ՝ Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգա-բարձութեան ատենապետ՝ Տիար Կարօ Էշկիեան։

Տիար Տիքիճեան ողջունեց ժողովականները, ապա մեկնակէտ ունենալով Վեհափառ Հայրապետի “Taking the Church to the People” հատորին մէջ արձանագրուած յորդորներն ու մտասեւեռումները, շեշտեց, որ բոլորս հրաւիրուած ենք եկեղեցւոյ ճամբով ծառայելու մեր ժողովուրդին, վերահաստատելով առաքելութիւնն ու ծառայութիւնը գաղութներէն ներս։ Ան հաստատեց, թէ այս աշխատանքները եկեղեցւոյ խորքն են եւ ոչ սոսկ տեսական երեւոյթ։ Ան շեշտեց քրիստոնէական դաստիարակութեան դերը եւ գաղութի վերելքին անհրաժեշտութիւնը, որ կը կայանայ եկեղեցի-ժողովուրդ կապին մէջ։ “Եկեղեցւոյ խորանները պէտք է դառնան մէկական ուխտատեղիներ եւ եկեղեցին հարկ է, որ դառնայ հոգեւոր տուն ու ընկերային  ծառայութեան ջատագով”, եզրակացուց  Պրն. Տիքիճեան։

Տիկին Ռիմա Պօղոսեան ողջունելով ներկաները, շնորհակալութիւն յայտնեց Առաջնորդ Սրբազան Հօր, որ անդուլ կերպով, Ազգային Վարչութեան հետ միասին աշխատեցաւ գաղութներու կազմակերպման ու հզօրացման համար։ Կարեւորութեամբ շեշտեց համագործակցութիւնը գաղութներուն ու Առաջնորդարանին միջեւ, առաւել անդրադարձաւ Սուրիահայ գաղութի դժուարութիւններուն, շեշտելով այդ գաղութի կարեւոր ներդրումը հայ ժողովուրդի կեանքէն ներս։

Տիար Կարօ Էշկիեան բարի գալուստ մաղթեց հիւր ժողովականներուն եւ յաջողութիւն՝ ժողովի աշխատանքներուն։

Ժողովի բացման իր պատգամին մէջ, Առաջնորդ Սրբազանը առաջին հերթին փառք տուաւ Աստուծոյ, որ առիթ ընծայած է տարի մը եւս ծառայելու մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին։ Ան շնորհակալական խօսք արտասանեց Սուրբ Աթոռոյս արժանընտիր Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, իր հայրական հոգատարութեան ու սիրոյն համար։ Ան անդրադարձաւ ներկայ դարու մարտահրաւէրներուն եւ աշխարհի փոփոխութեան մասին, երբեմն դէպի լաւ ու երբեմն ալ դէպի վատ։ Ան յիշեցուց Սուրիոյ մէջ հայ ժողովուրդի դժուարութիւնները, ինչպէս նաեւ կարեւորութեամբ շեշտեց հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակը, որուն նախօրեակին ամբողջ հայութիւնը ընելիքներ ունի, մանաւանդ ազգային պահանջատիրական գետնի վրայ։ Ան անդրադարձաւ նաեւ նախորդ տարուան ընթացքին կատարուած չորս հոգեւոր հովուութեանց նշանակումներու մասին, յանձինս Գերպ. Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեանի, Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեանի, Տ. Պօղոս Քհնյ. Պալթայեանի եւ Արժ. Տ. Արսէն Քհնյ. Գասապեանի։ Առաւել, անդրադարձաւ Արեւմտեան Թեմէն ներս Fuller Theological համալսարանի մէջ ուսանող միաբան՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս Աբղ. Թինքճեանի ներկայութեան մասին, որ  նաեւ Թեմիս հոգեւոր  եւ վարչական աշխատանքներուն իր մասնակցութիւնը կը բերէ։ Սրբազանը ուրախութեամբ յիշեց նաեւ, թէ անցեալ տարուան ընթացքին մեր ազգային վարժարաններու աշակերտութեան թիւը աճ արձանագրած է։ Ան յայտարարեց նաեւ, թէ նոր յանձնախումբեր եւ ծրագիրներ կեանքի կոչուած են, ինչպէս “Հայերէնի Վերաշխուժացման Մարմին”, եւ “Երիտասարդներու Ներգրաւման եւ Միաւորի Վերաշխուժացման Յանձնախումբ”ը։ Գաղութներուն մէջ երիտասարդութիւնը կþողողուի արտաքին ազդեցութիւններով եւ ճնշումներով։ Մեր Թեմը նախորդ տասնամեակներու ընթացքին յաջողած է վառ ու կանգուն պահել այն առաքելութիւնը, որ վստահուած է իրեն։ Սրբազանը անհրաժեշտ նկատեց միասնաբար գործել ոչ միայն իբրեւ հաւաքականութիւն, այլ իբրեւ ընտանիք, որուն մաս կը կազմենք։  Ծառայել մեր անձերէն աւելի վեհ նպատակներու համար։ Սրբազան Հայրը շեշտեց, թէ “Մեր պարտականութիւնն է մեզի վստահուած աշխատանքը յառաջ տանիլ օրէնքի եւ կարգ կանոնի գերագոյն յարգանքով, առանց երբեք առաջնորդուելու մեր անհատական նպատակներով, այլ դէպի ինչ որ ուղիղն է, շիտակը,  ճշմարիտն ու արդարը”։ Ապա Առաջնորդ Սրբազանը մէջբերեց Պօղոս Առաքեալի վկայութիւնը՝ “Մարմին ըսելով անդամներէն միայն մէկը չենք հասկնար, այլ՝ ամբողջութիւնը։ Բազմաթիւ են անդամները, բայց մարմինը մէկ է,  եթէ մարմնի մէկ անդամը  ցաւի՝ բոլոր անդամներն ալ միասին կը ցաւին, իսկ եթէ մէկ անդամը պատուըուի՝ բոլոր անդամներն ալ միասին կ’ուրախանան”, (Ա.Կորնթ.12), եւ այս բառերով յորդորեց, որ միասնական ոգիով եւ համերաշխութեամբ, դէպի մեր ապագայ յաջողութիւնները ընթանանք, իբրեւ մէկ մարմնի անդամներ ու յաջողութիւն մաղթեց ժողովի աշխատանքներուն։

Առաջին հերթին, ժողովը ընտրեց բանաձեւի եւ քուէախոյզ յանձնախումբեր։ Բանաձեւի յաձնախումբի անդամ ընտրուեցան Տեարք Հայկազ Թրթռեան, Հրայր Ճերմակեան եւ Յակոբ Ջաղացպանեան, իսկ քուէախոյզ յանձնախումբի անդամ ընտրուեցան Տեարք Սարգիս Տէրվիշեան, Լեւոն Արապեան եւ Ալեք Փուլաթեան։

Օրակարգի յաջորդ կէտով, ծխական շրջաններու հոգաբարձութեանց եւ ծխական յանձնախումբերու ատենապետները կամ ներկայացուցիչները տուին հակիրճ զեկուցումներ՝ իրենց աշխատանքի տարբեր մարզերուն մասին, ինչպէս՝ շինարարական, կրթական, հրապարակային ձեռնարկներ, Կիրակնօրեայի աշխատանքները, ժողովուրդին մատուցուած  ծառայութիւններ, նաեւ ընթացքի մէջ եղող ծրագիրներ, եկեղեցիներուն դիմագրաւած մարտահրաւէրներ ու  եկեղեցաշինութեան առաջադրանքները։ Այս զեկուցումներու ներկայացումը կը նպատակադրէր ծխական շրջաններու միջեւ փորձառութեանց փոխանակում եւ մտահոգութեանց բաժնեկցութիւն։

Ժողովի առաջին նիստի աւարտին, Ազգային Վարչութեան գանձապահ՝ Տիար Թորոս Քեչէճեան մանրամասնութեամբ ներկայացուց Վարչութեան միամեայ նիւթական գործունէութեան տեղեկագիրը, որուն հետեւեցաւ հաշուեքննիչ յանձնախումբի զեկոյցը, զոր ներկայացուց յանձնախումբի անդամներէն տիար Յակոբ Քրիօղլեան։

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ
Բ. Նիստի առաջին բաժնով, Առաջնորդ Սրբազանը յայտարարեց, որ Ազգ. Երեսփոխանական Ժողովին, բարի աւանդութիւն դարձած է պատուել երախտաւոր ծառայող մը կամ ծառայողներ։ Այս տարի, Կրօնական ու Ազգային Ժողովներուն կողմէ պատուի արժանացաւ Առաջնորդարանի Տիկնանց Օժանդակ Մարմինը, տարիներու անվերապահ ու ծառայական աշխատանքներուն համար։ Առաջնորդ Սրբազանը Կրօնական Ժողովի ու Ազգ. Վարչութեան ատենապետներուն հետ,  Տիկնանց Միութեան երէց անդամուհի՝ Տիկին Մարի Պապիկեանին եւ իր  երկար տարիներու ծառայութենէ ետք, կամաւոր կերպով կազմէն  հրաժարած  Տիկին Հուրիկ Ապտուլեանին յանձնեց գնահատանքի յուշատախտակներ, նշելով անոնց անվերապահ ծառայութիւնը Առաջնորդարանիս յարկին տակ, ինչպէս  նաեւ իբրեւ մայրեր, մեծ մայրեր, դուստրեր ու քոյրեր անոնց նուիրական  ու ծառայասէր ոգին։ Գնահատական ստացող նուիրեալները իրենց կարգին արտասանեցին երախտագիտական ու սրտի խօսքեր, շեշտելով, թէ առանց գնահատանքի ակնկալութեան եկեղեցանուէր ծառայութիւն մատուցելը իրենք սորված են իրենց ծնողներէն, ու տուած իրենց լաւագոյնը, իրենց կարգին անձնապէս օրինակ  հանդիսանալով յաջորդող  երիտասարդ սերունդներուն։

ՅՈՅԺ ԳՆԱՀԱՏԵԼԻ
Ապա ժողովս լսեց Ազգ. Վարժարաններու Խնամակալ Մարմինի ներկայացուցիչ Տիկին Մակի Սարգունիի լրացուցիչ զեկուցումը՝ Խնամակալ Մարմինի աշխատանքներուն մասին, իսկ Ազգ. Վարչութեան անունով լրացուցիչ զեկուցում մը ներկայացուց Դոկտ. Տիգրան Պապիկեան։

Տեղեկագիրներուն, զեկուցումներուն եւ տրուած յաւելեալ բացատրու-թիւններուն լոյսին տակ, ժողովականները ըստ էութեան քննարկում կատարեցին միամեայ աշխատանքի նիւթական եւ բարոյական երեսներուն մասին, որմէ ետք որդեգրուեցաւ “Յոյժ գնահատելի” բանաձեւը, Առաջնորդ Սրբազանին ու գործադիր իշխանութիւններուն տարած աշխատանքին համար։

Ազգ. Երեսփոխանական Ժողովը իր աշխատանքները շարունակեց Շաբաթ, 17 Մայիսին եւ իր լրումին հասցուց յետմիջօրէին ժամը 1։30ին։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը գնահատելի գտաւ ժողովականներուն աշխատանքները, որ իրենց ներդրումը կը բերեն քննարկումներուն։ Ան թելադրեց, որ բոլորս որպէս մէկ մարմնի անդամներ, հասկացողութեամբ պէտք է մօտենանք հարցերուն եւ տարուան ընթացքին մեր գործունէութիւններուն մասին յիշեցումներ ընենք իրարու։

Ան հանգամանօրէն ներկայացուց յառաջիկայ տարուան աշխատանքներն ու պարտականութիւնները, որոնք կը վերաբերին Հայոց Ցեղասպանութեան 100ամեակի ոգեկոչման, Միւռոնօրհնէքի, Քրիստոնէական Դաստիարակութեան, Դպրոցական- կրթական եւ տնտեսական գործունէութիւններուն։ Ցեղասպանութեան 100 ամեակի ծիրին մէջ՝ յաւելեալ եւ հակիրճ զեկոյց մը ներկայացուց նաեւ Տիար Ժան Գոսաքեան։

Երկրորդ օրուան աշխատանքները մեծ մասամբ կեդրոնացան յառաջիկայ տարուան ծրագիրներու մշակման վրայ։ Ժողովը քննարկեց կարեւոր հարցեր ու ստացաւ շարք մը թելադրանքներ ու առաջարկներ, որոնց կարգին էին հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակի հետ առնչուող ծրագիրներ, կրօնական եւ հայեցի դաստիարակութեան աշխատանքներ ու գործունէութեան կերպեր։

Ժողովը քննարկեց ու որդեգրեց նաեւ յառաջիկայ տարուան պիւտճէի նախագիծը, այս բոլորին գործադրութիւնը վստահելով Կրօնական Ժողովին, Ազգ. Վարչութեան, Խնամակալ Մարմինին եւ յարակից յանձնախումբերուն։

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Օրակարգի յաջորդ կէտն էր զոյգ ժողովներուն ընտրութիւնը։

Կրօնական Ժողովի անդամ ընտրուեցան, միաձայնութեամբ, հետեւեալ հոգեւոր հայրերը.-

Գերպ. Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեան
Արժ. Տ. Վիգէն Աւ. Քհնյ. Վասիլեան
Արժ. Տ. Վազգէն Քհնյ. Աթմաճեան
Արժ. Տ. Ռազմիկ Քհնյ. Խաչատուրեան
Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Տէմիրճեան
Արժ. Տ. Պօղոս Քհնյ. Պալթայեան
Արժ. Տ. Գարեգին Քհնյ. Պետուրեան

Ազգային Վարչութեան ընտրութիւնը եւս տեղի ունեցաւ միաձայնութեամբ։ Ընտրուեցան հետեւեալները.-

Տիար Մհեր Տէր Յովհաննէսեան (վերընտրուած)
Տոքթ. Նաւասարդ Գազազեան (վերընտրուած)
Դոկտ. Տիգրան Պապիկեան (վերընտրուած)
Տիար Վահէ Յովակիմեան
Տիար Վահրիճ Փիլաւճեան
Տիար Անդրանիկ Գասպարեան
Դոկտ. Գալուստ Յակոբեան
Մարք  Աւ. Սարկաւագ  Շիրին
Տիար Ներսէս Թշոյեան
Տիկին Թերեզ Քեմանճեան
Իրաւ. Ալիսա Քոնանեան

Երեսփոխանական Ժողովի վերջընթեր օրակարգով, կատարուեցաւ յառաջիկայ տարուան  հաշուեքննիչ յանձնախումբի անդամներու ընտրութիւնը, յանձինս՝ տեարք  Յակոբ Քրիօղլեանի, Ալեք Փուլաթեանի եւ Կարէն Բենեասեանսի։

ՓԱԿՈՒՄ

Դիւանի անունով խօսք առաւ Դոկտ. Կարօ Յակոբեան եւ յաջողութիւն մաղթեց նորընտիր ժողովներուն յառաջիկայ տարուան համար։ Փակման խօսքը արտասանեց Առաջնորդ Սրբազանը։ Ան փառք տուաւ Աստուծոյ, որ համերաշխ ու յաջող ժողով մը տեղի ունեցաւ, մաղթելով որ յառաջիկայ տարին առաւել եւս յաջողութիւններով պսակուի։ Շնորհակալութիւն յայտնեց Կեդրոնական Վարչութեան երեք ներկայացուցիչներուն եւ շրջանաւարտ Կրօնական ու Ազգային Վարչութեան անդամներուն։ Առաջնորդ Սրբազանը գնահատական խօսք արտայայտեց դիւանին, որ ամենայն բծախնդրութամբ եւ ժրաջանութեամբ վարեց ժողովը։ Առաջնորդ Սրբազանը շնորհաւորեց նորընտիր Կօնական ու Ազգային Վարչութեան անդամները եւ իր գնահատանքը յայտնեց Ազգ. Առաջնորդարանի անձնակազմին։ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը մաղթեց, որ Սուրիահայ գաղութը վերագտնէ իր խաղաղութիւնը։ Ժողովը վերջ գտաւ Առաջնորդ Սրբազանին աղօթքով եւ “Կիլիկիա” մաղթերգով։

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

August 7, 2022 July 31, 2022