April 2022 – Daily Bible Readings

1. Deuteronomy 10:1-15; Job 19:1-29; Isaiah 45:1-13

2. St. Gregory the Illuminator—His Passion and Descent into the Pit
Wisdom 1:15-2:22; Micah 7:7-10; Philippians 1:12-21; Matthew 16:24-28

3. Sixth Sunday of Great Lent—Advent
Isaiah 66:1-24; Colossians 2:8-3:17; Matthew 22:34-23:39

4. Daniel 7:2-27; 1 Corinthians 12:1-7

5. Corinthians 12:8-27

6. Exodus 4:21-5:3; Zechariah 9:9-16

7. Annunciation of the Holy Mother of God
Ezekiel 37:1-14; 1 Timothy 3:14-16
Readings for Annunciation: Song of Songs 1:1-11; Proverbs 11:30-12:4; Isaiah 52:7-10; Zechariah 2:10-13; Malachi 3:1-2; 2 Corinthians 6:16-7:1; Luke 1:26-38

8. Deuteronomy 11:10-25; Job 21:1-34; Isaiah 46:3-47:4

9. Remembrance of Christ’s Raising Lazarus
Proverbs 14:27-35; 1 Thessalonians 4:12-17; John 11:55-12:11

10. Palm Sunday—Christ’s Triumphal Entry into Jerusalem
Song of Songs 1:1-2:3; Zechariah 9:9-15; Philippians 4:4-7; Matthew 20:29-21:17

11. Great Monday
Morning: Matthew 21:18-22:14
Evening: Genesis 1:1-3:24; Proverbs 1:1-9; Isaiah 40:1-8; Matthew 20:17-28

12 Great Tuesday
Morning: Mark 12:13-44
Evening: Genesis 6:9-9:17; Proverbs 9:1-10:6; Isaiah 40:9-17; Matthew 24:1-26:2

13. Great Wednesday
Morning: Mark 14:1-11
Evening: Genesis 18:1-19:30; Proverbs 1:10-19; Zechariah 11:11-14; Matthew 26:3-16

14. Great Thursday
Morning: John 12:27-43
Office of Penitents: Isaiah 60:20-22; Ezekiel 36:24-31; Hebrews 10:19-31; Luke 7:36-50
Holy Eucharist: Genesis 22:1-18; Isaiah 61:1-7; Acts 1:15-26; Mark 14:1-26;
1 Corinthians 11:23-32; Matthew 26:17-30
Washing of the Feet: Exodus 30:17-21; 1 Kings 7:38-40; 2 Chronicles 4:2-6; Isaiah 44:2-6;
1 Corinthians 10:1-4; 1 John 4:7-21; John 13:1-11; John 13:12-15

15. Great Friday
Passion: John 13:16-18:1; Luke 22:1-65; Mark 14:27-72; Matthew 26:31-56; Matthew 26:47-75; John 18:2-27; John 18:28-19:16
Crucifixion: Zechariah 11:11-14; Galatians 6:14-18; Isaiah 3:9-15; Philippians 2:5-11; Isaiah 50:4-9; Romans 5:6-11; Amos 8:9-12; 1 Corinthians 1:18-31; Isaiah 52:13-53:12; Hebrews 2:11-18; Matthew 27:1-56; Isaiah 63:1-6; Hebrews 9:11-28; Mark 15:1-41; Jeremiah 11:18-12:8; Hebrews 10:19-31; Luke 22:66-23:49; Zechariah 14:5-11; 1 Timothy 6:13-16; John 19:17-37
Burial: Jeremiah 11:18-12:8; Isaiah 52:13-53:12; Wisdom 2:1-22; Zechariah 12:8-14;
1 Peter 3:17-20; Matthew 27:57-61

16. Great Saturday – Easter Eve
Morning: Matthew 27:62-66
Easter Eve: Genesis 1:1-3:24; Genesis 22:1-18; Exodus12:1-24; Jonah 1:1-4:11;
Exodus 13:24-15:21; Isaiah 60:1-13; Job 38:1-28; Joshua 1:1-9; 2 Kings 2:1-22;
Jeremiah 31:31-34; Ezekiel 37:1-14; Daniel 3:1-90; 1 Corinthians 15:1-11;
Matthew 28:1-20

17. Easter
Acts 1:15-26; Mark 16:2-8
Evening Readings: Acts 1:1-8; Luke 24:13-36; John 20:1-18; John 5:24-30; John 19:31-37; John 20:19-25

18. Acts 2:22-41; Luke 24:1-12
Evening Gospels: Mark 16:2-8; Luke 24:1-12

19. Acts 2:42-3:21; Luke 24:13-35
Evening Gospels: Luke 24:1-12; Luke 24:13-35

20. Acts 3:22-4:12; James 1:1-12; Luke 24:36-40
Evening Gospels: Luke 24:13-35; Luke 24:36-40

21. Acts 4:13-31; James 1:13-27; Matthew 5:1-12
Evening Gospels: Luke 24:36-40; Matthew 5:1-12

22. Acts 4:32-5:11; James 2:1-13; John 21:1-14
Evening Gospels: Matthew 5:1-12; John 21:1-14

23. Remembrance of the Beheading of St. John the Baptist
Proverbs 8:4-11; Isaiah 40:3-8; Malachi 4:4-6; Acts 13:26-33;
Mark 6:14-29 Acts 5:12-33; James 2:14-26;
Evening Gospels: John 21:1-14; John 21:15-25

24. New Sunday — Commemoration of the Holy Martyrs of 1915
Luke 4:14-30; Acts 5:34-6:7; James 3:1-12; John 1:1-17;
Evening Gospels: John 21:15-25; Matthew 27:50-61; John 20:26-31

25. 1) Luke 4:31-41; 2) Acts 6:8-7:29; James 3:13-4:6; John 1:18-28; 3) Matthew 4:12-25;
4) Mark 1:14-20

26. 1) Luke 4:42-5:11; 2) Acts 7:30-8:2; James 4:7-17; John 1:29-34; 3) Matthew 5:1-16;
4) Mark 1:21-34

27. 1) Luke 5:12-16; 2) Acts 8:3-13; James 5:1-11; John 1:35-42; 3) Matthew 5:17-48
4) Mark 1:35-45

28. 1) Luke 5:17-26; 2) Acts 8:14-25; James 5:12-20; John 1:43-51; 3) Matthew 6:1-21;
4) Mark 2:1-12

29. 1) Luke 5:27-39; 2) Acts 8:26-40; 1 Peter 1:1-12; John 2:1-11; 3) Matthew 6:22-34;
4) Mark 2:13-22

30. 1) Luke 6:1-11; 2) Acts 9:1-22; 1 Peter 1:13-25; John 2:12-22; 3) Matthew 7:1-8:17;
4) Mark 2:23-3:5

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Ս. Խաչ Ծխական Համայնքի 100-Ամեակ, Մոնթեպելլօ

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ Ազգային Առաջնորդարանէն քրիստոնէական ջերմագոյն սիրով, միաժամանակ ազգային արդար հպարտութեամբ կ՛ողջունենք Մոնթեպելլոյի Ս. Խաչ Մայր Տաճարի... [...]

Ուսումնական 2022-2023 Տարեշրջանի Վերամուտի Առիթով

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ Քրիստոնէական ջերմ սիրով եւ հայրական անհուն գորովով Ազգային Առաջնորդարանէն կ՛ողջունենք Ազգային վարժարաններու Խնամակալ մարմինը, Ուսումնական... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

October 23, 2022 October 16, 2022