ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

Վանիա Պապիկեան, Ատենապետուհի
Սօսի Կէօքկէօզեան, Փոխ-ատենապետուհի
Գարմէն Եարալեան, Գանձապահ
Վարդուհի Աւետիքեան, Ատենադպիր
Սօսի Էշկիեան, Գոյքապահ
Մարի Պապիկեան, Գոյքապահ
Ալվարդ Բարսեղեան, Խորհրդական
Մարիամ Կարապետեան, Խորհրդական
Մարալ Քելէճեան, Խորհրդական
Սիլվա Սայապալեան, Խորհրդական
Մարալ Դարբինեան, Խորհրդական

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

2022 – Սփիւռքի Տարի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային իշխանութեանց, եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն 2022 տարուան սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

May 15, 2022 May 8, 2022