May 2022 – Daily Bible Readings

1. Green Sunday
1) Luke 6:12-45; 2) Acts 9:23-31; 1 Peter 2:1-10; John 2:23-3:12; 3) Matthew 8:18-9:8
4) Mark 3:6-12

2. 1) Luke 7:1-10; 2) Acts 9:32-43; 1 Peter 2:11-17; John 3:13-21; 3) Matthew 9:9-17;
4) Mark 3:13-19

3. 1) Luke 7:11-35; 2) Acts 10:1-23; 1 Peter 2:18-25; John 3:22-36; 3) Matthew 9:18-26;
4) Mark 3:20-30

4. 1) Luke 7:36-50; 2) Acts 10:24-48; 1 Peter 3:1-9; John 4:1-23; 3) Matthew 9:27-34;
4) Mark 3:31-35

5. 1) Luke 8:1-21; 2) Acts 11:1-26; 1 Peter 3:10-22; John 4:24-42; 3) Matthew 9:35-10:15;
4) Mark 4:1-9

6. 1) Luke 8:22-56; 2) Acts 11:27-12:24; 1 Peter 4:1-11; John 4:43-54; 3) Matthew 10:16-42;
4) Mark 4:10-20

7. 1) Luke 9:1-17; 2) Acts 12:25-13:15; 1 Peter 4:12-19; John 5:1-18; 3) Matthew 11:1-24;
4) Mark 4:21-25

8. Red Sunday
1) Luke 9:18-36; 2) Acts 13:16-43; 1 Peter 5:1-14; John 5:19-30; 3) Matthew 11:25-30;
4) Mark 4:26-34

9. 1) Luke 9:37-50; 2) Acts 13:44-14:6; 2 Peter 1:1-11; John 5:31-47; 3) Matthew 12:1-21;
4) Mark 4:35-5:20

10. 1) Luke 9:51-62; 2) Acts 14:7-17; 2 Peter 1:12-19; John 6:1-14; 3) Matthew 12:22-37;
4) Mark 5:21-34

11. 1) Luke 10:1-24; 2) Acts 14:18-27; 2 Peter 1:20-2:8; John 6:15-21; 3) Matthew 12:38-50;
4) Mark 5:35-43

12. 1) Luke 10:25-42; 2) Acts 15:1-29; 2 Peter 2:9-22; John 6:22-38; 3) Matthew 13:1-23;
4) Mark 6:1-6

13. 1) Luke 11:1-13; 2) Acts 15:30-16:5; 2 Peter 3:1-9; John 6:39-72; 3) Matthew 13:24-35;
4) Mark 6:7-13

14. 1) Luke 11:14-32; 2) Acts 16:6-40; 2 Peter 3:10-18; John 7:1-13; 3) Matthew 13:36-52;
4) Mark 6:14-29

15. Apparition of the Holy Cross
Readings for the Apparition of the Holy Cross (morning): Galatians 6:14-18; Matthew 24:30-36
1) Luke 11:33-12:12; 2) Acts 17:1-15; 1 John 1:1-10; John 7:14-23; 3) Matthew 13:53-58;
John 19:25-30; 4) Mark 6:30-44

16. 1) Luke 12:13-31; 2) Acts 17:16-34; 1 John 2:1-6; John 7:24-36; 3) Matthew 14:1-12;
4) Mark 6:45-56

17. 1) Luke 12:32-48; 2) Acts 18:1-11; 1 John 2:7-17; John 7:37-8:11; 3) Matthew 14:13-21;
4) Mark 7:1-16

18. 1) Luke 12:49-13:9; 2) Acts 18:12-28; 1 John 2:18-23; John 8:12-20; 3) Matthew 14:22-36;
4) Mark 7:17-30

19. 1) Luke 13:10-21; 2) Acts 19:1-20; 1 John 2:24-25; John 8:21-30; 3) Matthew 15:1-20;
4) Mark 7:31-37

20. 1) Luke 13:22-35; 2) Acts 19:21-40; 1 John 2:26-28; John 8:31-59; 3) Matthew 15:21-28;
4) Mark 8:1-9

21. 1) Luke 14:1-24; 2) Acts 9:1-16; 1 John 2:28-3:1; John 9:1-38; 3) Matthew 15:29-16:12;
4) Mark 8:10-26

22. Sixth Sunday of Easter
1) Luke 14:25-15:32; 2) Acts 20:17-38; 1 John 3:2-6; John 9:39-10:10; 3) Matthew 16:13-17:13 4) Mark 8:27-9:13

23. 1) Luke 16:1-31; 2) Acts 21:1-14; 1 John 3:7-10; John 10:11-21; 3) Matthew 17:14-20;
4) Mark 9:14-28

24. 1) Luke 17:1-19; 2) Acts 21:15-26; 1 John 3:10-20; John 10:22-42; 3) Matthew 17:21-18:9;
4) Mark 9:29-49

25. 1) Luke 17:20-37; 2) Acts 21:27-36; 1 John 3:21-4:6; John 11:1-46; 3) Matthew 18:10-35;
4) Mark 10:1-12

26. Ascension of our Lord Jesus Christ
1) Luke 18:1-14; 2) Acts 1:1-14; Matthew 28:16-20; 3) Matthew 19:1-15; 4) Mark 10:13-27

27. 1) Luke 18:15-34; 2) Acts 21:37-22:29; 1 John 4:7-21; John 11:47-54; 3) Matthew 19:16-20:16; 4) Mark 10:28-32

28. 1) Luke 18:35-19:28; 2) Acts 22:30-23:11; 1 John 5:1-12; John 11:55-12:11;
3) Matthew 20:17-28; 4) Mark 10:33-45

29. Second Palm Sunday
1) Luke 19:29-48; 2) Acts 23:12-35; 1 John 5:13-21; John 12:12-23; 3) Matthew 20:29-21:17;
4) Mark 10:46-11:11

30. 1) Luke 20:1-8; 2) Acts 24:1-26; 2 John 1:1-13; John 12:24-26; 3) Matthew 21:18-32;
4) Mark 11:12-26

31. 1) Luke 20:9-19; 2) Acts 24:27-25:12; 3 John 1:1-15; John 12:27-43; 3) Matthew 21:33-46;
4) Mark 11:27-22:17

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Ս. Խաչ Ծխական Համայնքի 100-Ամեակ, Մոնթեպելլօ

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ Ազգային Առաջնորդարանէն քրիստոնէական ջերմագոյն սիրով, միաժամանակ ազգային արդար հպարտութեամբ կ՛ողջունենք Մոնթեպելլոյի Ս. Խաչ Մայր Տաճարի... [...]

Ուսումնական 2022-2023 Տարեշրջանի Վերամուտի Առիթով

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԸ Քրիստոնէական ջերմ սիրով եւ հայրական անհուն գորովով Ազգային Առաջնորդարանէն կ՛ողջունենք Ազգային վարժարաններու Խնամակալ մարմինը, Ուսումնական... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

Sempetmber 25, 2022 Sempetmber 18, 2022