Առաջնորդ Սրբազանը Նորթ Հոլիվուտի Համայնքին Հետ


Կիրակի, 27 Ապրիլ 2014-ին, Նոր Կիրակիին, Թեմիս Բարեխնամ Առաջնորդ Բարձր. Տ. Մուշեղ Ս. Արք. Մարտիրոսեան, հաստատուած աւանդութեան համաձայն, Ս. Պատարագ մատուցեց Նորթ Հոլիվուտի Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ մէջ եւ յաւուր պատշաճի իր պատգամը փոխանցեց համայնքի հաւատացեալներուն:

Ս. Պատարագին իր մասնակցութիւնը բերաւ եկեղեցւոյ հոգեւոր մատակարար Գերպ. Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեան: Ս. Խորանին սպասարկեց Հոգշ. Տ. Պօղոս Աբղ. Թինքճեան:

Նախքան քարոզը, Առաջնորդ Սրբազանը շնորհաւորեց ներկայ հաւատացեալներուն Ս. Յարութեան տօնը, ապա ողջունելէ ետք համայնքի պատասխանատու բոլոր մարմինները, “Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց, մահուամբ զմահ կոխեաց եւ յարութեամբն իւրով մեզ զկեանս պարգեւեաց, նմա փառք յաւիտեանս, ամէն” շարականագրի հիասքանչ բառերով սկսաւ իր քարոզը: Յիշեցնելով թէ օրը Կրկնազատիկ, Նոր Կիրակի կամ Թովմասի Կիրակի կը կոչուի, Առաջնորդ Սրբազանը նախ բացատրեց թէ ինչպէս առաքեալները կրկնակի ուրախութեամբ լեցուած էին, որովհետեւ Քրիստոս իր յաղթական յարութենէն ետք, բազմաթիւ առիթներով երեւցաւ իր առաքեալներուն եւ իրեն հետեւող կիներուն: Իսկ Թովմաս առաքեալի հետ պատահած կասկածամտութեան կամ հաւատքի տկարացման մասին ակնարկելով, ան հաստատեց, թէ “Թովմաս առաքեալ հաւատքին մէջ չի տկարացաւ, այլ ինք եւս կ՚ուզէր իր ընկերներուն նման Քրիստոսը յարուցեալ վիճակին մէջ տեսնել ու այդ երանութիւնը անձամբ վայելել քան ուրիշէն լսել…ինք եւս կ՚ուզէր կրկին Զատիկի ուրախութիւնը վայելել, եւ անոր համար փափաքեցաւ Քրիստոսի վէրքերուն դպչիլ… Թովմաս երբ դպաւ Աստուծոյ, Աստուած ալ Թովմասի սրտին ու հոգիին դպաւ եւ ահա ինք եւս ապրեցաւ կրկնակի այդ ուրախութիւնը, զոր իր առաքելակից ընկերները զգացած էին Քրիստոսի երեւմամբ”: Ապա, Առաջնորդ Սրբազանը կոչ ուղղեց հաւատացեալներուն վերանորոգուելու, կրկնակի ուրախանալու եւ Քրիստոսի հրաշափառ Յարութեամբ նոր կեանք մը ապրելու, եւ շարականագրին խօսքերով փառաբանելու Քրիստոսի յաղթանակը մահուան վրայ, որուն համար փառք կու տանք Աստուծոյ:

Յաւարտ Ս. Պատարագի, Հ.Յ.Դ. “Բաբգէն Սիւնի” կոմիտէութեան, Հ.Օ.Մ.ի “Մեղրի” մասնաճիւղի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի “Ճաւաղք” մասնաճիւղի խնդրանքով, հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ Ապրիլեան նահատակներու յիշատակին, նաեւ Թեմիս բոլոր հին եւ նոր ննջեցեալ Հոգաբարձուներուն, Երեսփոխաններուն եւ եկեղեցւոյ մէջ ծառայողներու հոգիներուն համար։

Արարողութիւնը վերջ գտաւ “Կիլիկիա” մաղթերգի եւ “Մեր Հայրենիք” քայլերգի երգեցողութեամբ:

Ապա, Առաջնորդ Սրբազանը առաջնորդուեցաւ եկեղեցւոյ սրահը, ուր տեղի ունեցաւ սիրոյ ճաշ, կազմակերպութեամբ Հոգաբարձութեան եւ հիւրընկալութեամբ Հ.Յ.Դ. “Բաբգէն Սիւնի” կոմիտէութեան եւ Հ.Օ.Մ.ի “Մեղրի” մասնաճիւղին։

Սրբազան Հօր սեղանի օրհնութենէն ետք, Հոգաբարձութեան ատենապետ Տիար Յարութ Դարբինեան խօսք առնելով, ողջունեց բոլորին ու մանաւանդ Առաջնորդ Սրբազան Հօր ներկայութիւնը, եւ իր երախտագիտտութիւնը արտայայտեց այս հոգեշահ առիթին համար: Գեղարուեստական կարճ բաժինով, ներկաները վայելեցին փունջ մը բանաստեղծութիւններ եւ երգեր։ Այնուհետեւ, Գերպ. Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեան բեմ հրաւիրուելով, իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազանին իր հայրական խնամքին եւ հոգածութեան համար, ու անկէ ետք հրաւիրեց Առաջնորդ Սրբազան Հայրը որ իր օրհնութեան խօսքը փոխանցէ ներկաներուն:

Առաջնորդ Սրբազանը գնահատեց Հոգաբարձութեան աշխատանքները եւ ժողովուրդին ներկայութիւնը, եւ որպէսզի գաղութը աւելի շուտով աճի ու իր սեփական եկեղեցին ունենայ,թելադրեց իւրաքանչիւր Կիրակի օրուան արարողութեան յաջողութիւնը ապահովող գործնական քայլերու դիմել, որպէսզի անոնց շնորհիւ, շուտով կարելի ըլլայ շրջանին մէջ իր հաւատացեալներուն հոգեւոր ծարաւը յագեցնող սեփական հոգեւոր կառոյցը՝ Հայց. Առաք. Ս. Եկեղեցին ունենալ:

Սիրոյ ճաշը շարունակուեցաւ խանդավառ մթնոլորտի մէջ եւ վերջ գտաւ անմոռանալի յիշատակներով։

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

August 7, 2022 July 31, 2022