ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԿԱԶՄԸ

Թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Բարձր. Տ. Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեան Երեքշաբթի, 4 Դեկտեմբերի երեկոյեան ընդունեց այցելութիւնը Հ.Մ.Ը.Մ.ի Արեւմտեան Միացեալ Նահանգներու Շրջանային Վարչութեան նորընտիր կազմին, գլխաւորութեամբ ատենապետին՝ Տիար Գառնիկ Աբրահամեանի։ Հանդիպումին ներկայ եղան Կրօնական Ժողովի ատենապետ Գերպ. Տ. Միւռոն Ծ. Վրդ. Ազնիկեան եւ Ազգային Վարչութեան դիւանը՝ Տիկին Ռիմա Պօղոսեան, Տեարք Ճորճ Չորպաճեան, Մհեր Տէր Յովհաննէսեան եւ Թորոս Քէչէճեան։

Շրջանային վարչութեան անդամները, ընտրութենէն ետք, առաջին պաշտօնական այցելութիւնը կու տային Ազգ. Առաջնորդարան, ստանալու համար Առաջնորդ Սրբազանին օրհնութիւնը։ Առաջնորդ Սրբազանը, իր կարգին, Անթիլիաս (Լիբանան) իր այցելութենէն վերադարձին, առաջին պաշտօնական ընդունելութիւնը կը շնորհէր Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներկայացուցիչներուն։

Ողջոյնի խօսքերէ ետք, խորհրդակցութիւնները ընդգրկեցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի յառաջիկայ աշխատանքները՝ մարզական, սկաուտական եւ դաստիարակչական գետիններու վրայ, ու այս ծիրին մէջ՝ Ազգ. Առաջնորդարանին հետ գործակցութեան դաշտերը։ Ծանօթ է որ յատկապէս սկաուտական աշխատանքներու դաշտին մէջ, Ազգ. Առաջնորդարանը Հ.Մ.Ը.Մ.ին հետ կը կիրարակէ »Ս. Մեսրոպ Մաշտոց« սկաուտական շքանշանի ծրագիրը, ճանչցուած՝ Ամերիկայի Սկաուտական Շարժումին կողմէ. այս աշխատանքին մէջ, Հ.Մ.Ը.Մ.ը կը վստահի Ազգ. Առաջնորդարանի կազմած դաստիարակչական ծրագիրին։ Նմանապէս, Հ.Մ.Ը.Մ.ի փափաքին վրայ, Նոյեմբերի առաջին Կիրակին կը նշուի իբրեւ յատուկ օր, յիշատակելու համար մարզական միութեան ննջեցեալները։ Որոշումը առաջին անգամ ըլլալով գործադրուեցաւ այս տարի ու պիտի շարունակուի յառաջիկայ տարիներուն։

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ներկայացուցիչները Առաջնորդ Սրբազանին ու Ազգ. Վարչութեան անդամներուն ներկայացուցին նաեւ այն ծրագիրները, որոնք կը միտին մասնաճիւղերը օժտել սեփական կեդրոններով, զարկ տալու համար մարզական եւ սկաուտական աշխատանքներուն։ Խորհրդակցութեան նիւթ եղան այն մարտահրաւէրները, որոնց դիմաց կը կանգնի նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.ը, ի խնդիր նոր սերունդներու առողջ ու հայեցի աճումին։

Առաջնորդ Սրբազանն ու վարչութեան անդամները յաջողութիւն մաղթեցին նորընտիր կազմին, իրենց առաքելութեան կենսագործման մէջ։ Հրաժեշտի պահուն, Առաջնորդ Սրբազանը հիւր վարչականներուն նուիրեց Ազգ. Առաջնորդարանի նորագոյն հրատարակութիւններէն՝ Կարօ Պետրոսեանի »Հայեցի Կրթութիւն եւ Ճանապարհ« հատորէն օրինակներ։

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

2022 – Սփիւռքի Տարի

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Թեմակալ Առաջնորդներուն, հոգեւոր դասուն, Ազգային իշխանութեանց, եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն 2022 տարուան սեմին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

May 22, 2022 May 15, 2022