Լոյս Տեսաւ Կիլիկիա Պաշտօնաթերթի Բ. Տարուան Բ. Թիւը

Հսկողութեամբ Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Թորգոմ Ս. Եպս. Տօնոյեանի, խմբագրութեամբ Սեդա Գրիգորեանի, էջադրումով եւ ձեւաւորմամբ Ալեքս Սրկ. Գալայճեանի, այսօր, Երեքշաբթի, 21 Յունիս 2022-ին, գունաւոր եւ բարձրորակ տպագրութեամբ լոյս տեսաւ Ազգային Առաջնորդարանի ԿԻԼԻԿԻԱ երկլեզու պաշտօնաթերթի Բ. տարուան Բ. թիւը:

Այս համարին ինքնատիպ կողքը կը խորհրդանշէ Յիսուս Քրիստոսի եւ հայոց ազգի՝ մահէն ետք Յարութիւնն ու ցարդ շարունակուող հայոց գողգոթան:

Ազգ. Առաջնորդարանի վերջին երեք ամիսներու գործունէութիւնը ցոլացնող լուրերու կողքին, նորընծայ հատորը կը բովանդակէ Առաջնորդ Սրբազան Հօր հոգեւոր, ազգային ու եկեղեցական տօներու առիթով հնչեցուցած պատգամներն ու խօսքերը:

ԿԻԼԻԿԻԱ պաշտօնաթերթի ներկայ համարով նաեւ լոյսին կու գան հոգեւորականներու եւ աշխարհականներու գրչին պատկանող անտիպ յօդուածներ եւ գրութիւններ:

 

Print Friendly, PDF & Email

ՎԵՐՋԻՆ ԼՈՒՐԵՐ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր Ս. Զատկուան Պատգամը

ԱՄԵՆԱԼՈ՜ՅՍ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻՆ Կիրակիները, արեգակնային դրութեան ճշգրտութեամբ, կը յաջորդեն իրարու: Բայց Կիրակին այն, որուն կը սպասեն երկիր ու մարդկութիւն, Կիրակին,... [...]

ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ

June 26, 2022 June 19, 2022